Blog

 Blog #1

Mình chuẩn bị tham gia học kì quân đội 2017 🙂 Mình nửa vui nửa buồn hicc :)) Mình định viêt blog trong khi tham gia khóa học này cho các bạn biết nhiều hơn về nó và cả để mình nhớ lại kỉ niệm ấy nữa. Hãy đợi từ mình nha.

Ảnh bố mình chụp hôm tổng kết đấy 🙂 18765814_731912577012879_1555835720337812913_n.jpg